Šport

Výsledky
„Stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostky obce Malé Vozokany“

dňa 30. 04. 2017


Turnaja sa zúčastnili:

Anton Valkovič -  Marián Buránsky - Boris Zuzula  - Anton Zuzula
Milan Ďurček - Nikola Fazekašová - Patrik Greguš - Vladimír Zuzula a Adamko FazekašPoradie víťazov:

1.
Anton Z u z u l a

2.
Milan Ď u r č e k

3. Boris Z u z u l a

Turnaj sa konal s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja!