Aktuality

Harmonogram vývozov separovaného odpadu na 2. polrok 2015

Tetrapaky a plasty

01. 07. 2015
05. 08. 2015
08. 09. 2015
06. 10. 2015
03. 11. 2015
01. 12. 2015

Kontajner 1100 l - papier

01. 07. 2015
05. 08. 2015
08. 09. 2015
06. 10. 2015
03. 11. 2015
01. 12. 2015

Kontajner 1100 l - sklo

14. 07. 2015
02. 09. 2015
12. 11. 2015