Aktuality

Stanovy - Pozemkové spoločenstvo Lesná spoločnosť Malé Vozokany
Pozemkové spoločenstvo - Lesná spoločnosť Malé Vozokany N á v r h STANOVY Pozemkové spoločenstvo Lesná spoločnosť Malé Vozokany
PREDKLADÁ: Výbor pozemkového spoločenstva

Zmluva o pozemkovom spoločenstve - Lesná spoločnosť Malé Vozokany
Zmluva o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách
Vlastníci pozemkov,

Novoročný príhovor
Vážení spoluobčania ! Dnes je prvý pracovný deň nového kalendárneho roka 2014. Chcela

Vývoz separovaného odpadu v obci na 1. polrok 2014
 Harmonogram vývozov separovaného odpadu
na 1. polrok 2014

Tetrapak
03. 01. 201406. 02. 201406. 03. 2014 03. 04. 2014 02.

Uznesenie číslo 82/2012 prevod nehnuteľného majetku obce
Obecné zastupiteľstvo Malé Vozokany na svojom 10. zasadnutí dňa 6. júla 2012 schválilo uznesením číslo 82/2012 nasledovný

«      1   |   2   |   3   |   4