Aktuality

Vyhlásenie kandidatúry pre voľbu starostu obce
Vyhlásenie kandidatúrypre voľby starostu obce v Malých Vozokanoch 15. novembra 2014     Miestna volebná komisia v Malých Vozokanoch podľa § 23

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov do OZ
Vyhlásenie kandidatúrypre voľby poslancov Obecného zastupiteľstvav Malých Vozokanoch 15. novembra 2014     Miestna volebná komisia v Malých Vozokanoch podľa § 18

Harmonogram vývozov separovaného odpadu na 2. polrok 2014
 Harmonogram vývozov separovaného odpadu na 2. polrok 2014 Tetrapaky                                                                  Plasty01. 07. 2014                                                        01. 07. 201401. 08. 2014                                                        01. 08. 2014 04.

Pozvánka na ustanovujúce valné zhromaždenie vlastníkov urbárskych a lesných pozemkov obce Malé Vozokany.
P O Z V Á N K A
n a

Stanovy -Pozemkové spoločenstvo vlastníkov urbárskych a lesných pozemkov obce Malé Vozokany
a) Názov spoločenstva Pozemkové spoločenstvo vlastníkov urbárskych a lesných pozemkov obce Malé Vozokany b) Sídlo spoločenstva 951 82 Malé

Zmluva o pozemkovom spoločenstve
Zmluva o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách
Vlastníci pozemkov, ktoré sú uvedené v bode III. tejto zmluvy

Pozvánka PS Lesná spoločnosť Malé Vozokany
PS Lesná spoločnosť Malé Vozokany, 951 82 Malé Vozokany IČO:31874398
POZVÁNKA V zmysle zákona č. 97/2013 Z.

«      1   |   2   |   3   |   4      »