Zmluvy

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
doc Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 12/036/10 dod. č. 1
doc Zmluva o NFP - PPA - dodatok č. 1
doc Dohoda č. 24/§50j/2011
doc Zmluva o dielo č. 18-08-2011
pdf zmluva DEXIA banka Slovensko a.s.
doc Zmluva ZSE
doc Zmluva ZSE
doc Zmluva ZSE
doc Zmluva o dielo AGROSTAV HSV spol. s.r.o
doc Zmluva č.8603008U01 z Environmentálneho fondu
doc Zmluva č.12/018/11
doc Zmluva č. 1/2012 - KP
doc Zmluva č. 2/2012 PPA
doc Zmluva č.3/2012
doc Zmluva č.4/2012
doc Zmluva č.1/2013
doc Zmluva č.2/2013
doc Zmluva č.3/2013
doc Zmluva č.4/2013
doc Zmluva č.5/2013
doc Zmluva č.6/2013
doc Zmluva č.7/2013
doc Dohoda č.1/ § 54 /2013
doc Dodatok k zmluve č.2 /2013
doc Dodatok k zmluve z MK SR č.1
doc Dodatok č.1 k zmluve č.7/2013
doc Zmluva č.8/2013
doc Zmluva č. 1/2014
doc Dodatok k zmluve C.E.I.consulting a.s. 1/2014
PDF Zmluva o poskyt. NFP č. 0500060
PDF Zmluva o dielo č. SSA4106a
PDF Zmluva o spolupráci Fresco s.r.o.
PDF Zmluva o dielo č. 4/ČMP/2014
PDF Zmluva o poskyt. dotácie č. MK-1275/2014/1.1
PDF Zmluva NSK
PDF Dohoda č.1/hrady/2014/§54
PDF Zmluva o dielo - náter strechy
PDF Zmluva zateplenie OcÚ
PDF Zmluva o poraden. službách - dotácia Environ. fond 2014
PDF Zmluva o dielo - projektová dokumentácia MŠ
PDF Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy(A) č. 72/001/14
PDF Zmluva č. 16/2014 - obnova kaštieľa
PDF Zmluva o nájme nebyt. priestorov
PDF Zmluva kamerový systém
PDF Nájomná zmluva o prenájem nebytovných priestorov
PDF Zmluva o poskytnovaní technickej služby č. TS/2015/0201
PDF Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo, sprac. strat. dokum. .......
PDF Zmluva č.1/2015 o nájme nebytových priestorov
PDF Zmluva o dielo č. 4/ČMR/2015
PDF Dohoda č. 15/16/50J/11
PDF Dohoda č. 15/16/054/8
PDF Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva (školské ovocie)
PDF Zmluva č. 464/2015 o poskytnutí dotácie na podposru športu
PDF Kúpna zmluva Obec - M. Hladovcová
PDF Kúpna zmluva Obec - K. Štěrbová
PDF Kúpna zmluvy Obec - K. Lakušová a spol.
PDF Zmluva ZSE - OcÚ
PDF Zmluva ZSE - OcÚ
PDF Zmluva ZSE - MŠ
PDF Zmluva o dodávke plynu ZSE
PDF Zmluva o nájme č. 1-07-2015
PDF Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlast. bytom a nebyt. priestorov v bytovom odme č. 2-07-2015
PDF Zmluva o dielo č. 341/15
PDF Zmluva o dielo
PDF Zmluva o dielo
PDF Zmluva audit 2015
pdf Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlast. bytom a nebyt. priestorov v bytovom odme č. 2-07-2015- dodatok č. 1
pdf Zmluva o nájme č. 1-07-2015 - dodatok č. 1
pdf Kúpna zmluva - návrh
pdf Zmluva o nájme zastavaného pozemku - cintorín - DS
pdf Zmluva o poskytnutí verejných služieb - O2
pdf Zmluva č. 1/2016 o nájme nebytových priestorov
pdf Dohoda č. 16/16/054/10-ŠnZ
pdf Kúpna zmluva Obec - Polák,Hrčková
pdf Stavebné úpravy Domu smútku M. Vozokany-stavebný dozor
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie č. MK-246/2016/1.1
pdf Zmluva Slovgram - autorský zákon
pdf Zmluva o dielo - Aquapol Slovakia s.r.o.
pdf Zmluva ENVI-PAK a.s.
pdf Zmluva o dielo č. 01-02-2016 - chodníky a DS
pdf Nájomná zmluva priestorov OcÚ-OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitvavie-Širočina"
pdf Kúpna zmluva - trafostanica
pdf Zmluva o zriadení vecných bremien - trafostanica
pdf Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlast. bytom a nebyt. priestorov v bytovom odme č. 2-07-2015- dodatok č. 2
pdf Zmluva o úvere ŠFRB
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
pdf Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 2016
pdf Znluva o elektronickej komunikácii - Dôvera ZP a.s.
pdf Dohoda č. 16/16/012/37 - MOS 2017
pdf Nájomná zmluva 1A
pdf Nájomná zmluva 1B
pdf Nájomná zmluva 1C
pdf Nájomná zmluva 2A
pdf Nájomná zmluva 2B
pdf Nájomná zmluva 2C
pdf Nájomná zmluva 3A
pdf Nájomná zmluva 3B
pdf Nájomná zmluva 3C
pdf Nájomná zmluva 02-02-2017
pdf Kúpna zmluva č:1.03.2017 - Nájomný bytový dom 9 BJ
pdf Záložná zmluva č. 400/150/2016 zo dňa 12. 05. 2017
pdf Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu