Fotogaléria


Nájomný bytový dom 9 bj Malé Vozokany č. 11

Deň matiek 2017

Stolnotenisový turnaj 2017

Stavenie mája 2017

Bytovka nám rastie II.

Vianočné posedenie a Mikuláš

Aktív dôchodcov 2016

Jeseň v našej MŠ

Hodový futbalový zápas

Letecké snímy rok 2013

Hodová zábava

Opekačka - začiatok prázdnin

Bytovka nám rastie

Deň matiek 2016

Stavanie mája 2016

Výstavba bytovky

Fašiangy v Materskej škole

Stolnotenisový turnaj 2016

Mikuláš 2015

Aktív dôchodcov 2015

Zájazd dôchodcov a detí - Vincov les

Hodový futbalový zápas

Hodové slávnosti

Deň matiek 2015

Stavanie mája 2015

Život v MŠ

Fašiangový sprievod

Stolnotenisový turnaj 2015

Mikuláš 2014

Uvítanie detí 2014

Aktív dôchodcov 2014

Jubilanti 2014

Výstava obrazov Theodora Botku

Spomienková slávnosť SNP

Deň matiek 2014

Stavanie mája 2014

Aktív dôchodcov 2013
90 rokov
Jubilanti 2013

Výstava tekvíc 2013

Prázdninová opekačka 2013

Uvítanie detí 2013

Kúpanie v Dunajskej strede 2013

Otvorenie KD " Centra volného času"

Fašiangy a pochovávanie basy 2013

Maškarný ples 2013

Stavanie mája 2013

Deň matiek 2013