Školstvo

O školách v obci

      V obci sa nachádza Materská škola Malé Vozokany 951 82 Malé Vozokany č. 25, tel. kontakt 037/634 21 28. Zamestnanci MŠ:

pedagogická pracovníčka - riaditeľka Emília Paulisová,

nepedagogické pracovníčky MŠ  - Helena Valkovičová a  Vlasta Švecová.

         Materská škola je umiestnená v budove bývalej Ľudovej školy, ktorá bola postavená v roku 1910. Rekonštrukcia budovy bola prevedená v roku 1977 až 1980.