Samospráva


Zvětšit mapu
Obecný úrad

Malé Vozokany 46
951 82  Malé Vozokany
IČO: 00399426
DIČ: 2021058842
SK03 5600 0000 0022 8882 6002

Tel:  
037 /  634 21 32
Mobil:  0905 43 92 84
              
Email:
ou-malevozokany@slovanet.sk
           
malevozokany@gmail.com

Okres:
Zlaté Moravce

Starosta obce:
Mgr. Jana Ďurčeková

Členovia OZ:

Ing. Tomáš Šabík
Malé Vozokany č. 128

Jozef Valkovič
Malé Vozokany č. 88

Ľudmila Petešová
Malé Vozokany č. 34

Peter Paulis
Malé Vozokany č. 42

Marián Valkovič
Malé Vozokany č. 66

Zastupovať starostku v zmysle platného zákona je poverený  Jozef Valkovič.

Administratívnou pracovníčkou obecného úradu  je Andrea Melišková.

Pracovná doba:
Pondelok                          7.30                            15.30     stránkový deň
Utorok                               7.30                            15.30
Streda                               7.30                            16.30     stránkový deň
Štvrtok                              7.30                            15.30              
Piatok                                7.30                            14.30     stránkový deň


Obedňajšia prestávka od 12.30 hod do 13.00  hod.


Komisie obce Malé Vozokany  zriadené pre volebné obdobie 2014 – 2018

Komisia finančná, správy obecného majetku a školstva
Predseda:        Ľudmila Petešová (74)
Členovia:          Helena Klimanová (93)
                           Tatiana Melišková (90)

Komisia výstavby, územného plánovania a ochrany verejného poriadku
Predseda:        Marián Valkovič (66)
Členovia:          Mária Mladá (16)
                           Vojtech Valkovič, st. (127)

Komisia pre sociálne veci, mládež, kultúru a šport
Predseda:       Ing. Tomáš Šabík (128)
Členovia:         Karin Valkovičová (88)
                          Mgr. Gabriela Zuzulová (28)
                          Ľuboš Kliman, ml. (58)
                         

Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda:
       Peter Paulis (42)
Členovia:         Ľudmila Petešová (74)
                          Jozef Valkovič (88)